მისამართი – თბილისი , ილია ბაბუციძის N5
ელ.ფოსტა – order@tupinamba.ge
ტელეფონი – 599866585
საბანკო ანგარიში

. . .

შპს Barcerlona Import
ს/კ: 416303404
სს. „თიბისი ბანკი“ GE38TB7165836060100002
სს “საქართველოს ბანკი” GE56BG0000000763082700

. . .